Uprawnienia

Urzędu Dozoru Technicznego
Modernizacja / Naprawa

Ama-Wid Service posiada uprawnienie Urzędu Dozoru Technicznego decyzja nr UD-18-17-P/l – 19 dotyczącego modernizacji : dźwigników , wózków jezdniowych, podestów ruchomych, suwnic, żurawi stacjonarnych, żurawi samojezdnych, żurawi przenośnych , żurawi przewoźnych. Uprawnienia pozwalają nam na zmianę  konstrukcji, zastosowanych materiałów lub parametrów technicznych urządzenia.

Szczegółowe warunki uprawnień UDT – Modernizacja

Ama-Wid Service posiada uprawnienie Urzędu Dozoru Technicznego decyzja Nr UD-18-17-N/ l-l 9 dotyczącego naprawy dźwigników , wózków jezdniowych, podestów ruchomych, suwnic, żurawi stacjonarnych, żurawi samojezdnych, żurawi przenośnych , żurawi przewoźnych . Uprawnienia pozwalają nam na spawanie konstrukcji urządzeń po wcześniejszym uzgodnieniu dokumentacji naprawczej, technologii spawania, badań NDT z jednostką Urzędu Dozoru Technicznego.

Szczegółowe warunki uprawnień UDT – Naprawa

Kontakt

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Pozostajemy do dyspozycji Naszych klientów.

Kontakt